اجاره هواپیمای خصوصی فوق سبک

اجاره هواپیمای فوق سبک در ایران فرودگاه آزادی

اجاره ی هواپیمای شخصی فوق سبک

* عزیزانی که دارای گواهینامه خلبانی UL هستند می توانند هواپیمای فوق سبک اجاره کنند.
* هدایت هواپیمای فوق سبک، توسط عزیزانی که دارای گواهینامه خلبانی متفرقه (مثل CPL & IR ) هستند غیر مجاز است.
* عزیزانی که گواهینامه خلبانی ندارند و می خواهند هواپیما را با خلبان اجاره کنند باید از “این لینک” اقدام کنند.

جزئیات اجاره ی هواپیمای شخصی فوق سبک

* هزینه ی اجاره ی هواپیمای فوق سبک در هر 1 ساعت حدود 3.000.000 تومان است.
* مبدا تمام هواپیماها در فرودگاه آزادی (واقع در کرج، نظرآباد) است.
* جهت هماهنگی برای اجاره ی هواپیما لطفا با تیم پشتیبانی سایت تماس بگیرید.